Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende

Bewijs door invoerende vennootschap van communautaire status goederen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑643/17 - ECLI:EU:C:2019:179 - 07-03-2019te Prm Nike Air online 'picnic' Max Waar 90 koop 7tYtTa

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)7 maart 2019 (*)„Prejudiciële verwijzing – Douane-unie – Verordening (EEG) nr. 2913/92 – Artikel 37 – Communautair douanewetboek – Verordening (EEG) nr. 2454/93 – Artikel 313 – Douanestatus van goederen – Vermoeden van het communautaire karakter van goederen”In zaak …

Wanneer is een foto kunst om in aanmerking te komen voor verlaagd btw-tarief?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑145/18 - ECLI:EU:C:2019:184 - 07-03-2019

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAALM. SZPUNARvan 7 maart 2019 (1)Zaak C‑145/18Regards Photographiques SARLtegenMinistre de l’Action et des Comptes publics[verzoek van de Conseil d’État (hoogste bestuursrechter, Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]„Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stels…

Inkomsten uit coöperatie terecht belast als loon uit (fictieve) dienstbetrekking

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/66 - ECLI:NL:RBGEL:2019:820 - 27-02-2019

RECHTBANK GELDERLANDZittingsplaats ArnhemBelastingrechtzaaknummer: AWB 17/66uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 27 februari 2019in de zaak tussen[X] , te [Z] , eiser(gemachtigde: [gemachtigde] ),ende inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Doetinchem, verweerder.ProcesverloopVerweerd…

Skull' Blog Air 700155 Sneakers 'rebel 90 009 Prm Max Nike qTdzwXX

Terechte aanslagen precariobelasting voor regionaal netbeheerder Neder-Betuwe

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/4821, 17/4822, 18/1483 en 18/1484 - ECLI:NL:RBGEL:2019:627 - 18-02-2019

RECHTBANK GELDERLANDZittingsplaats ArnhemBelastingrechtzaaknummers: AWB 17/4821, 17/4822, 18/1483 en 18/1484uitspraak van de meervoudige belastingkamer van 18 februari 2019in de zaken tussen[X] N.V., te [Z] , eiseres(gemachtigde: mr. [gemachtigde] ),ende heffingsambtenaar van de gemeente Neder-Betu…

Verkoopcijfer beleggingspand dat voortkomt uit aankoop portefeuille is marktconform

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - 17/3679, 17/3737, 17/3738 en 17/3739 - ECLI:NL:RBMNE:2019:632 - 01-02-2019

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLANDZittingsplaats UtrechtBestuursrechtzaaknummers: UTR 17/3679, 17/3737, 17/3738 en 17/3739uitspraak van de meervoudige kamer van 1 februari 2019 in de zaak tussen[eiseres] B.V., te [vestigingsplaats] , eiseres(gemachtigde: mr. R. van den Berg),ende heffingsambtenaar van de g…

Eigen verkoopcijfer geeft niet WOZ-waarde weer / waarde niet te hoog vastgesteld

Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00689 - ECLI:NL:GHDHA:2019:390 - 30-01-2019

GERECHTSHOF DEN HAAGTeam Belastingrechtmeervoudige kamernummer BK-18/00689Uitspraak van 30 januari 2019in het geding tussen:[X] te [Z] , belanghebbende,(gemachtigde: A. Bakker),ende heffingsambtenaar van de gemeente [Z] (thans: Belastingen Bollenstreek), de heffingsambtenaar, (vertegenwoordigers: J…

Air Brown Ale Max Navy Sail Midnight Nike ale Prm 90 dTXdYqw

Prejudiciële vragen over vergoeding voor Poolse curatoren (met of zonder btw?)

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-745/18 - 23-01-2019

Datum van inontvangstneming: 23/01/2019Geanonimiseerde versieZaak C-745/18Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening:27 november 2018Verwijzende rechter:Sąd Najwyższy (Polen)Datum van de verwijzingsbeslissing:27 juli 2018Verzoekende partij:JAVerwerende partij:Skarb Państwa – Sejm Rz…

Terechte naheffing BPM op basis van CO2-uitstoot van minimaal 360 gr / km

Auto - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/4308 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6785 - 21-11-2018

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANTBelastingrecht, enkelvoudige kamerLocatie: BredaZaaknummer BRE 17/4308uitspraak van 21 november 2018Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelasting…

grijs Trainers New grijs 420 Balance marine

BPM-heffing niet strijdig met artikel 110 VWEU / geen sprake van ex-rental

Auto - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/30 - ECLI:NL:RBDHA:2018:14805 - 23-10-2018

Rechtbank DEN HAAGTeam belastingrechtzaaknummer: SGR 18/30proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van23 oktober 2018 in de zaak tussen[eiseres] , gevestigd te [plaats] , eiseres(gemachtigde: A.F.M.J. Verhoeven),ende inspecteur van de Belastingdienst, verweerder.De bestr…

Parkeerregime in Delft was voldoende kenbaar / vermindering naheffingsaanslag

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/4169 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9715 - 13-08-2018

Rechtbank DEN HAAGTeam belastingrechtzaaknummer: SGR 18/4169proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van13 augustus 2018 in de zaak tussen[eiser], te [plaats], eiser ende heffingsambtenaar van de gemeente Delft, verweerder.De bestreden uitspraak op bezwaarDe uitspraak va…

Volgende